Chậu cây

Chậu cây

Chậu cây

CHẬU CÂY ESTERAS-TIMARU

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras Timaru   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá    Kích thước (mm) : Φ570/410 x H570/450   Thương...
Mua hàng

CHẬU CÂY ESTERAS - ALMELO

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras Almelo   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá    Kích thước (mm) : Φ570/410 x H570/450   Thương...
Mua hàng

CHẬU CÂY ESTERAS-ALMELO-DEKO

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras-Almelo-Deko   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá   Kích thước (mm) : Φ570 x H570   Thương...
Mua hàng

ĐÀI PHUN NƯỚC ESTERAS-BALL-MEKO

Liên hệ

Tên sản phẩm : Đài phun nước Esteras-Ball-Meko   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá   Kích thước (mm) : Φ650/500 x H640/440   Thương...
Mua hàng

CHẬU CÂY ESTERAS-BRISTOL

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras-Bristol   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá   Kích thước (mm) : Φ600 x H310   Thương...
Mua hàng

CHẬU CÂY ESTERAS-CELBIRIDGE

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras-Celbiridge   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá   Kích thước (mm) : Φ570 x H330   Thương...
Mua hàng

CHẬU CÂY ESTERAS- OAMARU

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras - Oamaru   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá    Kích thước (mm) : Φ650 x H350   Thương...
Mua hàng

CHẬU CÂY ESTERAS-HAWERA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras - Hawera   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá    Kích thước (mm) : Φ600 x H500   Thương...
Mua hàng

ĐÀI PHUN NƯỚC ESTERAS-COMALLO

Liên hệ

Tên sản phẩm : Đài phun nước Esteras-Comalo   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá    Kích thước (mm) : Φ480 x H400   Thương...
Mua hàng

CHẬU CÂY ESTERAS - GOSPORT

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras-gosport   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá    Kích thước (mm) : Φ570/490 x H570/390   Thương...
Mua hàng

CHẬU CÂY ESTERAS-HEERLE

Liên hệ

Tên sản phẩm : Chậu cây Esteras-Heerle   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá    Kích thước (mm) : Φ490/360 x H390/280   Thương...
Mua hàng

ĐÀI PHUN NƯỚC ESTERAS - PARU

Liên hệ

Tên sản phẩm : Đài phun nước Esteras-Paru   Chất liệu  : Nhựa Composite, sợi thủy tinh, bột đá    Kích thước (mm) : R320 x S320 x H670   Thương...
Mua hàng